Tarixi Şəxsiyyətlər

   Azərbaycan xalqının tarixində müstəsna xidmətləri olan tarixi şəxsiyyətlər, görkəmli siyasət və dövlət adamları çox olmuşdur. Bunlar zaman-zaman gördükləri böyük işləri və əməlləri ilə yadda qalmış, unudulmamışdır.

Biz elə bir xalqıq ki, böyük dahilər – dünya miqyasında şöhrət tapan şəxsiyyətlər yetirmişik.( Tarixi Şəxsiyyətlərin adlarının üzərinə vurmaqla onlarla bağlı ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz.)

 

Şərhlər