Məktəb güşəsi

 “Narahatlıq Yaratdıq, Üzr İstəyirik”

Bu bölmə üzərində təmir işləri aparılır. 

Şərhlər